χόω

χόω
χάω
pres imperat mp 2nd sg (epic)
χάω
pres subj act 1st sg (epic)
χάω
pres ind act 1st sg (epic)
χάω
imperf ind mp 2nd sg (epic)
χόω
throw
pres subj act 1st sg (epic)
χόω
throw
pres ind act 1st sg (epic parad-form)
χοῦς 2
soil excavated
masc nom/voc/acc dual (epic doric ionic)
χοῦς 2
soil excavated
masc gen sg (doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • κεχωσμένα — χόω throw perf part mp neut nom/voc/acc pl κεχωσμένᾱ , χόω throw perf part mp fem nom/voc/acc dual κεχωσμένᾱ , χόω throw perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χοί — χόω throw pres subj mp 2nd sg χόω throw pres ind mp 2nd sg χόω throw pres subj act 3rd sg χοΐ , χοῦς 1 *Mens. masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χωννύω — χόω throw pres subj act 1st sg χόω throw pres subj act 1st sg χόω throw pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χῶσον — χόω throw aor imperat act 2nd sg χόω throw fut part act masc voc sg χόω throw fut part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χώσει — χόω throw aor subj act 3rd sg (epic) χόω throw fut ind mid 2nd sg χόω throw fut ind act 3rd sg χώομαι to be angry fut ind mid 2nd sg χώ̱σει , χῶσις heaping up fem nom/voc/acc dual (attic epic) χώ̱σεϊ , χῶσις heaping up fem dat sg (epic) χώ̱σει ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χώσουσιν — χόω throw aor subj act 3rd pl (epic) χόω throw fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) χόω throw fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χώσω — χόω throw aor subj act 1st sg χόω throw fut ind act 1st sg χόω throw aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) χώομαι to be angry aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεχωσμέναι — χόω throw perf part mp fem nom/voc pl κεχωσμένᾱͅ , χόω throw perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεχωσμένον — χόω throw perf part mp masc acc sg χόω throw perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεχωσμένων — χόω throw perf part mp fem gen pl χόω throw perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”